Hỗ trợ, Tin tức

01 MISSION AND MESSAGE FOR OUR VISION, FUTURE YOU

Sứ mệnh, Bảy nguyên tắc tuân thủ và Thông điệp

Mitsubishi Electric được dẫn dắt bởi chính Sứ mệnh của tập đoàn cùng bảy nguyên tắc tuân thủ, được truyền cảm hứng từ chính Thông điệp của tập đoàn. Những nguyên tắc này giúp nhân viên trên toàn thế giới hoạt động dựa trên một triết lý chung và hợp nhất một tầm nhìn hướng về tương lai xanh.

Sứ mệnh của Tập đoàn

Mitsubishi Electric sẽ không ngừng phát triển công nghệ và dịch vụ bằng cách áp dụng sự sáng tạo trong tất cả các hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Bằng cách này, chúng tôi nâng cao chất lượng cuộc sống của xã hội. Vì vậy, tất cả các thành viên của Mitsubishi Electric cần phải tuân thủ Bảy nguyên tắc của tập đoàn

Bảy nguyên tắc tuân thủ

1. Lòng tin:
Xây dựng các mối quan hệ với xã hội, khách hàng, cổ đông, nhân viên và đối tác kinh doanh dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.
2. Chất lượng:
Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất với chất lượng vượt trội.
3. Công nghệ:
Tiên phong trong thị trường mới bằng việc đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển, cải tiến kỹ thuật.
4. Trách nhiệm và nghĩa vụ:
Đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội với vai trò là một tập đoàn toàn cầu.
5. Đạo đức và Pháp lý:
Nỗ lực tuân thủ quy định pháp luật và ứng xử đúng đắn các chuẩn mực đạo đức.
6. Môi trường:
Tôn trọng thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ & cải thiện về môi trường toàn cầu.
7. Tăng trưởng:
Đảm bảo nguồn lợi nhuận nhằm xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *