Hỗ trợ, Tin tức

CONCEPT FOR A GREEN WORLD

Hướng đến một xã hội bền vững

Tầm nhìn môi trường đến năm 2021 là tiêu chí quản lý môi trường dài hạn của tập đoàn Mitsubishi Electric. Với những gì chúng tôi đặt ra cho đến năm 2021, năm đánh dấu 100 năm thành lập, chúng tôi đang phát triển hàng loạt các công nghệ độc đáo, tiên tiến và cùng với sự cam kết của nhân viên trên toàn cầu về việc giảm lượng khí thải CO2, khuyến khích tái chế, giảm rác thải và tôn trọng môi trường sinh thái.

Tầm nhìn môi trường đến năm 2021

Mitsubishi Electric đang hướng đến một Tập đoàn hàng đầu về công nghệ thân thiện với môi trường, nhằm xây dựng cho xã hội ngày càng thịnh vượng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa thông điệp “Eco Changes” vào thực tiễn hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về môi trường.

Thông điệp về môi trường

Eco Changes là thông điệp về môi trường của tập đoàn Mitsubishi Electric, thể hiện tinh thần và quan điểm của tập đoàn về công tác quản lý bảo vệ môi trường. Thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng như sản phẩm điện gia dụng, văn phòng, nhà máy, cơ sở hạ tầng và thậm chí công nghệ vũ trụ, chúng tôi đang giúp góp phần xây dựng một xã hội bền vững.

Tái chế nhựa có độ tinh khiết cao
với quy mô lớn

Tại Mitsubishi Electric, chúng tôi đang xây dựng một xã hội dựa vào sản phẩm tái chế, bắt đầu bằng qui trình tái chế khép kín các thiết bị gia dụng đã hết thời hạn sử dụng. Chúng tôi đã phát triển công nghệ tách và phục hồi nhiều loại nhựa từ các sản phẩm này, tạo ra nguyên liệu có thể tái sử dụng với độ tinh khiết cao từ 99% trở lên. Các nhà máy tái chế đã đi vào hoạt động và tạo ra nhựa tái chế để sản xuất các sản phẩm mới. Những công nghệ này đã giúp chúng tôi hình thành nên qui trình tái chế nhựa với độ tinh khiết cao, quy mô lớn đầu tiên của Nhật Bản.

Tỷ lệ nhựa đã tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm mới tăng lên mức tối đa là 70%. Trong khi trước đây tỉ lệ này chỉ đạt 6%.

Thiết bị giảm mức tiêu thụ
điện năng

Chúng tôi đang tiến đến sự phát triển và sản xuất thiết bị nguồn điện tử nhờ tận dụng Silic Cacbua (SiC) trong thành phần chất bán dẫn, giúp giảm thiểu điện năng lãng phí & chuyển đổi nhanh hơn so với chất bán dẫn Silicon thông thường. Thiết bị này đã được ứng dụng vào một số sản phẩm của chúng tôi, như điều hòa không khí dân dụng hay động cơ Inverter của tàu điện, giúp tiết kiệm hiệu quả điện năng tiêu thụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *