CÔNG TY TNHH VIETKAI 

Địa chỉ: Thôn 1 – Xã Song Phương – Huyện Hoài Đức – Thành Phố Hà Nội – Việt Nam

Điện Thoại: 0915.655.665 – 024-85.85.85.59

Email: thaopv@vietkai.com.vn – thaopv.vietkai@gmail.com