Hiển thị một kết quả duy nhất

Show sidebar
đóng

M- 01

Liên hệ
Máy này là để khò tự động các loại ống (VTHS, VTHS with glue…) Điều chỉnh tốc độ, thời gian Bộ nhớ 99 chương trình Không đủ nhiệt độ, Động cơ sẽ quay ngược Hệ thống làm mát nhanh Cài đặt barcode
đóng

M-02

Liên hệ
Mẫu: Thiết bị điện Mã: DTC 45 Loại: HG Giá: 1xxxx  
đóng

M-03

Liên hệ
Mẫu: Thiết bị điện Mã: DTC 45 Loại: HG Giá: 1xxxx  
đóng

M-04

Liên hệ
Mẫu: Thiết bị điện Mã: DTC 45 Loại: HG Giá: 1xxxx  
đóng

M-05

Liên hệ
Mẫu: Thiết bị điện Mã: DTC 45 Loại: HG Giá: 1xxxx  
đóng

M-06

Liên hệ
Mẫu: Thiết bị điện Mã: DTC 45 Loại: HG Giá: 1xxxx  
đóng

M-07

Liên hệ
Mẫu: Thiết bị điện Mã: DTC 45 Loại: HG Giá: 1xxxx  
đóng

M-08

Liên hệ
Mẫu: Thiết bị điện Mã: DTC 45 Loại: HG Giá: 1xxxx  
đóng

M-11

Liên hệ
Mẫu: Thiết bị điện Mã: DTC 45 Loại: HG Giá: 1xxxx  
đóng

M-12

Liên hệ
Mẫu: Thiết bị điện Mã: DTC 45 Loại: HG Giá: 1xxxx  
đóng

M-14

Liên hệ
Mẫu: Thiết bị điện Mã: DTC 45 Loại: HG Giá: 1xxxx  
đóng

M-15

Liên hệ
Mẫu: Thiết bị điện Mã: DTC 45 Loại: HG Giá: 1xxxx  
đóng

M-16

Liên hệ
Mã : Loại : Giá: Kích cỡ:  
đóng

M13

Liên hệ
Mẫu: Thiết bị điện Mã: DTC 45 Loại: HG Giá: 1xxxx